years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Hur extraherar man DNA? Varför får en vulkan utbrott? Hur funkar en bil? Hur bygger man en bro? Hur fungerar en robot?

Detta sommarläger i Würzburg (första lägertillfället) eller Bielefeld (andra lägertillfället) har allt som en nyfiken ung ingenjör kan vilja göra! Work shops, studiebesök och lab-övningar inom alla naturkunskapsämnen.

Kursspråk är engelska.

Programmet ger också utrymme för möjlighet att lära mer om hur en internationell grupp som denna fungerar. Vi lär oss hur man samarbetar över kultur- och landsgränser. Deltagarna bor ihop på ett vandrarhem med lägerledare. Dessutom görs en flerdagarsutflykt till München eller Berlin.

Datum för lägertillfälle 1: 7 juli-22 juli 2018 (Würtzburg)

Datum för lägertillfälle 2: 28 juli-12 augusti 2018 (Bielefeld)

Pris: 36 600 kr

 

Behörighetskrav

För studenter 14-17 år gamla.

Deltagarna måste kunna tala engelska och kunna följa undervisningen på engelska.