years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Sommarkursen innehåller lektioner i ryska samt utflykter i och runt Klimovsk, och dess närområden. Programmet gör det möjligt för deltagarna att få en bättre förståelse för den ryska kulturen, rysk historia och livet i en rysk familj.
Deltagarna kommer att ha 60 timmars schemalagda lektioner i ryska. Deltagarna får möjlighet att träna språket i värdfamiljen, med kamrater och under utflykter.
Extra aktiviteter inkluderar utflykter och resor, sociala aktiviteter med ungdomar i ett sommarläger, sport och fritidsaktiviteter med kamrater och värdfamiljer. 

Swedish Chamber of Commerce for Russia & CIS erbjuder möjlighet att söka stipendium till detta program.

 

Behörighetskrav

För studenter från 14 år och 6 månader till 18 år.

Baskunskaper i engelska krävs, samt en vilja att lära sig ryska.