Kina är världens tredje största land efter Ryssland och Kanada. Denna landyta rymmer cirka 1 miljard människor. Kineserna är ett folk, men den kinesiska staten erkänner 55 etniska minoriteter i landet. Det är trångt i städerna men glest befolkat ute på landsbyggden. Kinerserna ser upp till gamla traditioner, men även västerländskt mode, musik och snabbmat. Uråldrig arkitektur står kvar bredvid moderna byggnader. Kineser är vänliga och välkomnande och landsbyggdens invånare är speciellt varmhjärtade. Sammantaget kan man säga att Kina är varierande, enormt och internationellt viktigt.

Upptäck våra program i Kina

China

Utbytesår i Kina

  • DestinationKina
  • Durations10-11 månader
  • Pris(pris uppdateras för 2018)
  • Program Dates
    • Aug 2017 - Jun 2017