Till yta räknas Kanada som världens andra största land näst efter Ryssland. Trots det bor 90 % av befolkningen vid gränsen till USA. 89 % av landet är nämligen obeboeligt p g a permanent frost. Ofta misstas livet i Kanada för att vara väldigt likt det liv man lever i USA. Brittisk solidaritet, fransk livlighet, inuitiska seder och kinesiska influenser är några av de komponenter som har skapat ett öppet och gästvänligt samhälle.Någonting som utmärker landet lite extra är passionen för hockey!

Upptäck våra program i Kanada