Det bor över 1 miljard människor i Indien, vilket gör det till det näst folkrikaste landet i världen. Med en stor befolkning tillkommer också en stor variation av språk, traditioner, mat och kulturer. Familjen i Indien är grunden och nyckeln, till att ett land med 18 officiella språk samt 7 olika religiösa grupper, fungerar tillsammans. De flesta av världens stora religioner finns representerade i Indien. Indien var en del av det brittiska samväldet och styrdes av Storbritannien fram till att landet blev självständigt år 1947, med hjälp av stora (icke-våldsamma) demonstrationer runt om i landet. Engelska är därför ett av de officiella språken. Det senaste årtiondet har även Indien haft stora ekonomiska framsteg men fortfarande bor cirka 70 % procent av befolkningen i slummen.

Upptäck våra program i Indien