I södra delarna av Belgien pratas det franska medan det i de norra delarna pratas flamländska. Man kan märka av regionala skillnader då den fransktalande delen tenderar att vara mer öppen, ”livsglad” och pratsam. Belgisk konst, mat och arkitektur har influerats av antika Rom, Spanien, Österrike. Frankrike, Nederländerna och Tyskland vilka alla styrt Belgien någon gång under de senaste 2000- åren. Den ständiga ockuperingen har skapat en motståndskraft mot auktoriteter men livsglädjen längs södra Belgiens medeltids gator har inte dämpats.

Upptäck våra program i Belgien Franska