Klicka på länken nedan för den blankett du behöver. Maila ifylld blankett till [email protected] eller skicka med vanlig post till:
AFS Interkulturell Utbildning
Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm

AFS Utlägg Utbytesstudent

AFS Skoltransport Utlägg

AFS Sjukvårdsrapport

AFS Ansökan om tillstånd för resa

AFS Utlägg Volontärer