AFS och värdskolan

Att väcka människors engagemang för globala frågor har ingen åldersgräns. AFS uppmanar ungdomar att redan i gymnasiet bli internationella världsmedborgare. I en tidig ålder får de möjlighet att påverka och delta i ett gediget världsprojekt. Ett projekt som strävar efter att nå en mer tolerant och rättvis värld. 

AFS är en internationell utbytes- och utbildningsorganisation. Vi arrangerar utbytesprogram för gymnasieungdomar i drygt 60 länder i alla världsdelar. Under ett skolår eller kortare sommarprogram utbildas de i interkulturell förståelse. AFS tog sin början 1914 som en frivillig ambulanskår och sedan 1947 har ungefär 500 000 ungdomar och värdfamiljer världen över deltagit i AFS utbytesprogram. Idag är vi världens största och mest erfarna internationella utbytesorganisation. 

Den svenska verksamheten har varit igång sedan 1948 och sedan dess har vi både skickat och tagit emot cirka 12 500 utbytesstudenter. Ett exempel är Jan Eliasson, tidigare ordförande i FN:s generalförsamling. Andra välkända namn är Beatrice Ask, Sveriges justitieminister 2006-2014 och Lars Heikensten, VD för nobelstiftelsen. AFS är konsultativ partner till UNESCO - ett viktigt erkännande av AFS insatser och expertis gällande utbildning och kulturellt lärande. 

För en ungdom kan en period utomlands leda till ökat självförtroende och en större förståelse för andra kulturer. Det är en möjlighet att växa som person, skaffa kunskaper i ett främmande språk och lära känna ungdomar och vuxna från hela världen. Ett möte som förhoppnignsvis leder till en långvarig vänskap. 

Hur kan AFS och din skola samarbeta? 
Ett samarbete med oss på AFS gör det möjligt för er att: 

1) Ta emot våra utbytesstudenter 
2) Skicka era egna studenter 
3) Anlita oss för workshops inom interkulturell förståelse 

Indien, Italien och Ryssland är länder som är intresserade av direktubyten med skolor. Skulle det vara av intresse hjälper vi gärna till att etablera en första kontakt och förbereldelseutbildning i interkulturell förståelse för eleverna. 

Vill din skola bli en del av AFS arbete och genom det främja internationella ungdomsutbyten, bidra till ungdomars personliga utveckling och samtidigt ge er skola en internationell prägel? Kontakta oss på 08-406 00 00 eller vänligen fyll i ansökan.